Contributie 2017

nieuws penningmeesterDe afgelopen 12 maanden zijn wederom voorbij gevlogen en het is weer bijna tijd om ook vanuit een financieel oogpunt het jaar af te gaan sluiten. Naast wederom veel leuke bezoeken en vier Take Off's volledig in kleur, zijn velen onder ons er weer in geslaagd om leuke tripjes te maken en dit ook te delen met iedereen. In 2017 zullen we doorgaan met het regelen van leuke bezoeken en beginnen we het jaar goed met een feestavond ter ere van ons 30 jarig bestaan. Na een geslaagde spottersdag in 2016 hopen we dit ook weer in 2017 mogelijk te maken.

Het jaar afsluiten betekent natuurlijk ook meteen weer een nieuw jaar beginnen. Dit geldt natuurlijk ook voor de GRAS. Graag willen we je vragen om zo spoedig mogelijk het lidmaatschapgeld voor 2017 naar ons over te maken.

LET OP!!!!!!!! Tijdens de ALV van dit jaar is er overeen gekomen om de contributie te verhogen. Dit is helaas na al die jaren van een stabiele contributie nodig. Het lidmaatschapsgeld voor 2017 is daarom vastgesteld op € 20,00 (gezinsleden € 5,00 en Europese leden € 27,50). Via deze weg het vriendelijke verzoek het verschuldigde bedrag direct over te maken op rekeningnummer NL64 RABO 0145149315 tnv GRAS te Gilze. Doe dit onder vermelding van; Lidmaatschap 2017 en je naam. Vooral de juiste naam is belangrijk om een tijdige en correcte verwerking te waarborgen.

Onze bankgegevens om de buitenlandse betaling af te kunnen ronden;

Rabobank De Zuidelijke Baronie
PO Box 11
NL-5110 AA Baarle-Nassau
The Netherlands

IBAN: NL 64 RABO 0145149315
BIC: RABONL 2U.

Gelieve de betaling direct na ontvangst van deze vermelding te regelen (of uiterlijk 31 januari 2017), aangezien de praktijk leert dat dit anders vergeten wordt. We gaan er niet vanuit, maar in het geval je jouw lidmaatschap onverhoopt zou willen opzeggen, dien je dit vóór 31 januari 2017 kenbaar te maken aan de ledenadministratie. Dit kan door een e-mail te sturen naar ledenadministratie@gras-spotters.nl. In verband met het inzicht in de wensen en belangen van onze leden stellen wij een opgaaf van reden in dat geval erg op prijs. Leden die op 1 februari nog niet betaald hebben zullen niet meer mogen deelnemen aan GRAS bezoeken en ontvangen ook geen Take Off meer. Bespaar jezelf en ons een hoop administratieve rompslomp en betaal op tijd! Voor eventuele vragen en/of opmerkingen kun je contact opnemen met ondergetekende. Bedankt voor je medewerking en een goed spottersjaar gewenst!

Met vriendelijke groet,

Namens bestuur Gilze-Rijen Aviation Society (GRAS)

Erik Bruijns
penningmeester

Nieuwsbrief ontvangen?