Algemene Leden Vergadering 2017

Uitnodiging voor alle leden van de Gilze-Rijen Aviation Society

datum: 21 april 2017 
aanvang: 20.00 uur
locatie: Ontmoetingscentrum “De Vlieren”, Mgr. Nolensplein 1, 4812 JC Breda

Op vrijdagavond 21 april is het weer zover. De jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van de Gilze-Rijen Aviation Society wordt dan gehouden op een nieuwe locatie Ontmoetingscentrum “De Vlieren”, Mgr. Nolensplein 1 in Breda. De zaal gaat om 19:30u open en de aanvang van de vergadering is om 20:00u.

Deze vergadering is de gelegenheid bij uitstek om kennis te maken met de leden van het GRAS-team. Alle secties van dat team zullen verslag doen van hun activiteiten in het afgelopen jaar en uiteraard kunnen jullie hierover vragen stellen. Ook is er de mogelijkheid om vooraf punten ter bespreking in te brengen. Deze eventuele punten moet je dan wel uiterlijk 20 april schriftelijk of per e-mail ingediend hebben bij het bestuur op bestuur@gras-spotters.nl.

Verder willen we het bestuur uitbreiden met 2 nieuwe ondersteunende krachten voor onze mooie vereniging. Heb je interesse dan horen wij dit graag van jullie! 

Na afloop van het officiële gedeelte is er uiteraard nog ruimte om onder het genot van een drankje met elkaar van gedachten te wisselen.

De agenda:

 1. Opening
 2. Verslag van het bestuur
 3. Evaluatie GRAS reizen
 4. Evaluatie Take-Off
 5. Evaluatie GRAS activiteiten
 6. Evaluatie Website
 7. Evaluatie Ledenadministratie
 8. Financieel jaarverslag
 9. Bevindingen kascontrolecommissie
 10. Voorstel contributie 2018
 11. Bestuurssamenstelling >> Wij zijn opzoek naar een uitbreiding van het bestuur!
 12. Brainstorm sessie "GRAS 2017 - 2022"
 13. Behandeling ingebrachte punten
 14. Rondvraag
 15. Sluiting

Voor punt 12 willen wij aan eenieder vragen om eens na te denken waar de GRAS de komende jaren aan moet gaan werken en wat eventueel jou rol hierin kan zijn.

Uiteraard hopen wij jullie allemaal te mogen ontmoeten op deze avond!

Nieuwsbrief ontvangen?