Nachtvliegen wordt voorlopig avondvliegen

Gilze Rijen 02 09 2013 Chinook D 663 JimmyvanDrunen

Het succesvol uitvoeren van militaire missies in binnen- en buitenland is grotendeels afhankelijk van de hoeveelheid training van de Luchtmacht. Voor het opereren in duisternis is specifieke training nodig om de manschappen goed voor te bereiden. Nachtvliegen, in het bijzonder het laagvliegen en starten/landen bij duisternis, is de meest uitdagende taak om te trainen. Hoe belangrijk dit ook is, zal deze training worden ingeperkt gedurende de nachten.

Door bezwaar van omwonenden van vliegbasis Gilze-Rijen tegen de ontheffing voor 6 weken aanvullende openstelling in de periode van 1 april tot 1 oktober, verandert de planning. De voorzieningenrechter heeft namelijk het verzoek tot schorsing van het nachtvliegprogramma toegewezen. Het DHC heeft kennis genomen van de schorsing en betreurt dat ze in de zomer van 2017 niet in staat zullen zijn om al hun mensen hoogwaardige training bij duisternis te bieden, maar legt zich neer bij de schorsing.

De uitspraak van de rechter betekent niet dat er minder vliegbewegingen zullen zijn. De vlieguren die in de zomeravondperiode zijn gepland, verschuiven naar een latere nachtvliegperiode in 2017. Deze latere periode zal bovendien anders moeten worden ingevuld. Dit zal het DHC vooral doen door langduriger en met meer beschikbare toestellen in de reeds wettelijk toegestane openstelling te trainen. Dit is onder meer mogelijk door zo vroeg mogelijk bij duisternis te gaan vliegen, maar ook door de tijd tussen afzonderlijke vluchten terug te brengen. Bovendien zal de Luchtmacht haar trainingspartners van de Landmacht en Marine vragen om met haar meer bij duisternis te gaan trainen om zo het niveau van de training zo hoog mogelijk te maken.

In de eerder aangegeven weken, waarvan nu nog resteren week 23, 27 en 32, zal tot uiterlijk 00.00u worden gevlogen, conform reguliere toegestane openstelling.

Nieuwsbrief ontvangen?