GRAS Algemene Leden Vergadering 2018

Uitnodiging voor alle leden van de Gilze-Rijen Aviation Society

datum: vrijdag 30 maart 2018 
aanvang: 20.00 uur
locatie: Café-Eeterij 't Vermaeck, Rijksweg 115 in RIJEN (bij de hoofdingang van de vliegbasis)

Op vrijdagavond 30 maart zijn alle GRAS-leden weer van harte welkom. De jaarlijkse GRAS Ledenavond met o.a. de ALV (Algemene Leden Vergadering) van de Gilze-Rijen Aviation Society wordt dan gehouden op de vertrouwde locatie Café-Eeterij 't Vermaeck in Rijen. De zaal gaat om 19:30u open en de aanvang van de gezellige avond is om 20:00u.

Deze vergadering is de gelegenheid bij uitstek om kennis te maken met de leden van het GRAS-team en mede-spotters uit het hele land. Alle secties van dat team zullen verslag doen van hun activiteiten in het afgelopen jaar en uiteraard kunnen jullie hierover vragen stellen. Ook is er de mogelijkheid om vooraf punten ter bespreking in te brengen. Deze eventuele punten moet je dan wel uiterlijk 28 maart schriftelijk of per e-mail ingediend hebben bij het bestuur op bestuur@gras-spotters.nl.

Verder willen we het bestuur uitbreiden met 2 nieuwe ondersteunende krachten voor onze mooie vereniging. Heb je interesse dan horen wij dit graag van jullie! 

Na afloop van het officiële gedeelte is er uiteraard nog ruimte om onder het genot van een drankje met elkaar van gedachten te wisselen.

De agenda:

  1. Opening en kort verslag van het bestuur
  2. Evaluatie van GRAS reizen, Take-Off, GRAS activiteiten, Website, Ledenadministratie
  3. Financieel jaarverslagen bevindingen kascontrolecommissie
  4. Voorstel contributie 2018
  5. Bestuurssamenstelling >> Wij zijn opzoek naar een uitbreiding van het bestuur!
  6. Brainstorm sessie "GRAS 2018 - 2023"
  7. Behandeling ingebrachte punten
  8. Rondvraag en Sluiting

We willen graag aan jou vragen om eens na te denken waar de GRAS de komende jaren aan moet gaan werken en wat eventueel jou rol hierin kan zijn.

Uiteraard hopen wij jullie allemaal te mogen ontmoeten op deze avond!

Nieuwsbrief ontvangen?