Meer over Joomla!

2010.09.09 | Nieuwe vliegprocedures van kracht

Geplaatst: 15/09/2010

Met de verhuizing van de transporthelikopters van Soesterberg naar Gilze-Rijen is het aantal geluidshinderklachten rondom de vliegbasis Gilze-Rijen aanzienlijk toegenomen. Begin dit jaar is door het Defensie Helikopter Commando (DHC) een studie gestart om de vliegprocedures te optimaliseren en te bezien waar mogelijk hinder terug gedrongen kan worden. Dit heeft geresulteerd in nieuwe vliegprocedures die vanaf donderdag 9 september in de directe omgeving van de vliegbasis van kracht zijn geworden.

Uitgangspunt van de nieuwe procedures is spreiding, waarbij voldaan word aan de bedrijfsvoering van de basis maar ook terdege rekening gehouden wordt met de geluidhinderbeleving. De procedures zijn beoordeeld op vliegveiligheid, praktische uitvoerbaarheid en het terugdringen van hinder. De vliegende squadrons zullen de komende zes maanden volgens de nieuwe procedures vliegen waarna een evaluatie volgt.

De wijzigingen houden onder andere in dat:
 
* De oude aanvliegpunten zijn geschrapt en vervangen door nieuwe aanvliegpunten. Zo zijn bijvoorbeeld de routes tussen Tilburg en Goirle naar het zuiden en route zuid van Oosterhout naar het westen verlegd. Bij het vaststellen van de nieuwe aanvliegpunten is rekening gehouden met (het ontbreken van) bebouwing en daardoor liggen deze ook verder weg van bewoonde gebieden. Hierdoor hebben vliegtuigen meer mogelijkheden voor het maken van omtrekkende bewegingen;

* In plaats van vaste vlieglijnen zijn vliegcorridors van 1 km breed gedefinieerd. Dit geeft de gezagvoerder van de helikopter meer flexibiliteit om een boerderij, weiland met vee etc. te vermijden;

* De aanvlieghoogte in de corridors wordt 1000 voet (330 meter). Vlieghoogte in het circuit blijft 650 voet (220 meter); 

* In plaats van vaste vliegpatronen zijn er per startbaan vliegboxen vastgesteld. Helikopters volgen dus geen vaste lijnen meer maar bewegen zich binnen een box. Bij het vaststellen van de boxen zijn bebouwde gebieden zoveel mogelijk vermeden. Voordeel van deze wijziging is de flexibiliteit die wordt ingebouwd. Als een helikopter aan de westzijde van de vliegbasis moet landen hoeft hij niet het hele circuit te vliegen, maar draait hij eerder in. Hierdoor worden vliegbewegingen maximaal gespreid.

Aanpassing van de lokale procedures betekent niet dat alle geluidhinderbeleving verdwijnt. De luchtmacht doet zijn best om hinder te vermijden en verminderen, echter er blijft altijd overlast bestaan!

Bron: Sectie Voorlichting & Communicatie DHC Gilze-Rijen

Nieuwsbrief ontvangen?