Nieuws van het bestuur (02-04-2020)

Aan alle leden van Gilze-Rijen Aviation Society

 

Galder, 2 april 2020

 

Beste GRAS leden,


In verband met de situatie aangaande het COVID-19 / Corona virus, is het bestuur van de Gilze-Rijen Aviation Society (GRAS) genoodzaakt de Algemene Leden Vergadering (ALV), welke normaliter gepland staat in april 2020, uit te stellen. De datum was nog niet gecommuniceerd in verband met de uitbraak en wij eerst wilde afwachten hoe het e.e.a. zou gaan uitpakken.

Voorlopig is de nieuwe datum voor de ALV vastgesteld op vrijdagavond 2 oktober 2020, onder voorbehoud van verdere ontwikkelingen. De locatie wordt gewijzigd naar Ontmoetingscentrum De Vlieren aan het Monseigneur Nolensplein 1 te Breda. Houdt de GRAS website in de gaten voor meer informatie (www.gras-spotters.nl). Wij hopen in augustus definitief deze datum vast te stellen.


Verder willen wij u informeren dat Erwin Poelstra zijn voorzittershamer onlangs heeft neergelegd. Met verschil in visie en benadering is hij tot deze beslissing gekomen. Wij willen Erwin bedanken voor zijn super inzet voor de vereniging en hopen hem nog vaak ergens langs een baan tegen te komen of wellicht op een van de reizen!

Met het wegvallen van de voorzitter is deze functie vacant. Wij willen dan ook aan onze leden vragen, dus ook aan u, of u een bestuurlijke functie ambieert binnen de GRAS. Als voorzitter of als secretaris of misschien als bestuurslid, alles is bespreekbaar. Indien u interesse heeft, stuur z.s.m. een email naar bestuur@gras-spotters.nl. De rol van voorzitter wordt nu tijdelijk opgevangen door het huidige bestuur.


Tot zover het bestuurlijke nieuws. Wij hopen dat iedereen en zijn of haar familie in goede gezondheid verkeerd en wensen u veel wijsheid en gezondheid toe de komende tijd.

Met vriendelijke groet,

Namens het GRAS Bestuur,

 

Arno Cornelissen  Fred Peursem 
 Secretaris Penningmeester 

Nieuwsbrief ontvangen?