Algemene Leden Vergadering 2017

Uitnodiging voor alle leden van de Gilze-Rijen Aviation Society;

Algemene Leden Vergadering 2017

datum: 21 april 2017 
aanvang: 20.00 uur
locatie: Ontmoetingscentrum “De Vlieren”, Mgr. Nolensplein 1, 4812 JC Breda


Geachte leden,


Op vrijdagavond 21 april is het weer zover. De jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van de Gilze-Rijen Aviation Society wordt dan gehouden op een nieuwe locatie Ontmoetingscentrum “De Vlieren”, Mgr. Nolensplein 1 in Breda. De zaal gaat om 19:30u open en de aanvang van de vergadering is om 20:00u.

Deze vergadering is de gelegenheid bij uitstek om kennis te maken met de leden van het GRAS-team. Alle secties van dat team zullen verslag doen van hun activiteiten in het afgelopen jaar en uiteraard kunnen jullie hierover vragen stellen. Ook is er de mogelijkheid om vooraf punten ter bespreking in te brengen. Deze eventuele punten moet je dan wel uiterlijk 20 april schriftelijk of per e-mail ingediend hebben bij het bestuur op bestuur@gras-spotters.nl.

Verder willen we het bestuur uitbreiden met 2 nieuwe ondersteunende krachten voor onze mooie vereniging. Heb je interesse dan horen wij dit graag van jullie! 

Na afloop van het officiële gedeelte is er uiteraard nog ruimte om onder het genot van een drankje met elkaar van gedachten te wisselen.


De agenda:

1. Opening
2. Verslag van het bestuur
3. Evaluatie GRAS reizen
4. Evaluatie Take-Off
5. Evaluatie GRAS activiteiten
6. Evaluatie Website
7. Evaluatie Ledenadministratie
8. Financieel jaarverslag
9. Bevindingen kascontrolecommissie
10. Voorstel contributie 2018 
11. Bestuurssamenstelling >> Wij zijn opzoek naar een uitbreiding van het bestuur!
12. Brainstorm sessie "GRAS 2017 - 2022" 
13. Behandeling ingebrachte punten 
14. Rondvraag 
15. Sluiting

 

Voor punt 12 willen wij aan eenieder vragen om eens na te denken waar de GRAS de komende jaren aan moet gaan werken en wat eventueel jou rol hierin kan zijn. 


Uiteraard hopen wij jullie allemaal te mogen ontmoeten op deze avond.


Met vriendelijke groeten,


Kees van der Velden
secretaris GRAS

Contributie 2017

nieuws penningmeesterDe afgelopen 12 maanden zijn wederom voorbij gevlogen en het is weer bijna tijd om ook vanuit een financieel oogpunt het jaar af te gaan sluiten. Naast wederom veel leuke bezoeken en vier Take Off's volledig in kleur, zijn velen onder ons er weer in geslaagd om leuke tripjes te maken en dit ook te delen met iedereen. In 2017 zullen we doorgaan met het regelen van leuke bezoeken en beginnen we het jaar goed met een feestavond ter ere van ons 30 jarig bestaan. Na een geslaagde spottersdag in 2016 hopen we dit ook weer in 2017 mogelijk te maken.

Het jaar afsluiten betekent natuurlijk ook meteen weer een nieuw jaar beginnen. Dit geldt natuurlijk ook voor de GRAS. Graag willen we je vragen om zo spoedig mogelijk het lidmaatschapgeld voor 2017 naar ons over te maken.

LET OP!!!!!!!! Tijdens de ALV van dit jaar is er overeen gekomen om de contributie te verhogen. Dit is helaas na al die jaren van een stabiele contributie nodig. Het lidmaatschapsgeld voor 2017 is daarom vastgesteld op € 20,00 (gezinsleden € 5,00 en Europese leden € 27,50). Via deze weg het vriendelijke verzoek het verschuldigde bedrag direct over te maken op rekeningnummer NL64 RABO 0145149315 tnv GRAS te Gilze. Doe dit onder vermelding van; Lidmaatschap 2017 en je naam. Vooral de juiste naam is belangrijk om een tijdige en correcte verwerking te waarborgen.

Onze bankgegevens om de buitenlandse betaling af te kunnen ronden;

Rabobank De Zuidelijke Baronie
PO Box 11
NL-5110 AA Baarle-Nassau
The Netherlands

IBAN: NL 64 RABO 0145149315
BIC: RABONL 2U.

Gelieve de betaling direct na ontvangst van deze vermelding te regelen (of uiterlijk 31 januari 2017), aangezien de praktijk leert dat dit anders vergeten wordt. We gaan er niet vanuit, maar in het geval je jouw lidmaatschap onverhoopt zou willen opzeggen, dien je dit vóór 31 januari 2017 kenbaar te maken aan de ledenadministratie. Dit kan door een e-mail te sturen naar ledenadministratie@gras-spotters.nl. In verband met het inzicht in de wensen en belangen van onze leden stellen wij een opgaaf van reden in dat geval erg op prijs. Leden die op 1 februari nog niet betaald hebben zullen niet meer mogen deelnemen aan GRAS bezoeken en ontvangen ook geen Take Off meer. Bespaar jezelf en ons een hoop administratieve rompslomp en betaal op tijd! Voor eventuele vragen en/of opmerkingen kun je contact opnemen met ondergetekende. Bedankt voor je medewerking en een goed spottersjaar gewenst!

Met vriendelijke groet,

Namens bestuur Gilze-Rijen Aviation Society (GRAS)

Erik Bruijns
penningmeester

Een voorspoedig 2017!

Namens alle vrijwilligers binnen de Gilze-Rijen Aviation Society willen we iedereen een zeer voorspoedig en spotrijk 2017 toewensen! Wij hopen dat jullie in 2017 ook weer regelmatig deze site zullen bezoeken, en leuke foto's en verslagen in zullen sturen voor ons magazine Take-Off! 

Kerstkaart2016

Algemene Leden Vergadering 2016

Uitnodiging voor alle leden van de Gilze-Rijen Aviation Society;

Algemene Leden Vergadering 2016

datum: 03 juni 2016
aanvang: 20.00 uur
locatie: Ontmoetingscentrum “De Vlieren”, Mgr. Nolensplein 1, 4812 JC Breda


Geachte leden,


Op vrijdagavond 3 juni is het weer zover. De jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van de Gilze-Rijen Aviation Society wordt dan gehouden op een nieuwe locatie Ontmoetingscentrum “De Vlieren”, Mgr. Nolensplein 1 in Breda. De zaal gaat om 19:30u open en de aanvang van de vergadering is om 20:00u.

Deze vergadering is de gelegenheid bij uitstek om kennis te maken met de leden van het GRAS-team. Alle secties van dat team zullen verslag doen van hun activiteiten in het afgelopen jaar en uiteraard kunnen jullie hierover vragen stellen. Ook is er de mogelijkheid om vooraf punten ter bespreking in te brengen. Deze eventuele punten moet je dan wel uiterlijk 1 juni schriftelijk of per e-mail ingediend hebben bij het bestuur op bestuur@gras-spotters.nl.

Na afloop van het officiële gedeelte is er uiteraard nog ruimte om onder het genot van een drankje met elkaar van gedachten te wisselen.


De agenda:

1. Opening
2. Verslag van het bestuur
3. Evaluatie GRAS reizen
4. Evaluatie Take-Off
5. Evaluatie GRAS activiteiten
6. Evaluatie website
7. Evaluatie Ledenadministratie
8. Financieel jaarverslag
9. Bevindingen kascontrolecommissie
10. Voorstel contributie 2017
11. Bestuurssamenstelling
12. Behandeling ingebrachte punten
13. Rondvraag
14. Sluiting


Uiteraard hopen wij jullie allemaal te mogen ontmoeten op deze avond.


Met vriendelijke groeten,


Kees van der Velden
secretaris GRAS

Een voorspoedig 2016!

Namens alle vrijwilligers binnen de Gilze-Rijen Aviation Society willen we iedereen een zeer voorspoedig en spotrijk 2016 toewensen! Wij hopen dat jullie in 2016 ook weer regelmatig deze site zullen bezoeken, en leuke foto's en verslagen in zullen sturen voor ons magazine Take-Off! Hoogtepunt voor 2016 is natuurlijk ons 30 jarige jubileum!

kerstkaart 2015

NSK 2015 - De Uitslag!

Op zaterdag 12 december is het team van de Gilze-Rijen Aviation Society er niet in geslaagd om de eerste plaats te bemachtigen op het Nederlands Spotters Kampioenschap 2015, maar heet een mooie zesde plaats bemachtigd. Hans Hoogers, Michael Timmers en Dennis Vos namen deel in het GRAS Team, waarvoor natuurlijk onze dank. De winnaar is uiteindelijk Aviation Group Leeuwarden geworden na een hele spannende eindstrijd.

Een geslaagde middag dus en een waardig kampioen. Proficiat AGL en tot volgend jaar! Tevens ook de felicitaties aan EWAS voor de deelname, maar het mocht helaas niet baten in onze onderlinge strijd :-)

Voor de volledigheid hieronder de uitslag:

Plaats Naam Plaats Punten
1 AGL Leeuwarden 308
2 SGV 1 Volkel 284
3 GEAS Groningen 276
4 Panoravia Twenthe 274
5 SGMST Maastricht 272
6 GRAS Gilze-Rijen 258
7 SGDK De Kooy 254
8 EWAS Eindhoven 225
9 LVT Twenthe 223
10 SGV 2 Volkel 209
11 SGW 2 Woensdrecht 203
12 SGS Soesterberg 144
13 SGW 1 Woensdrecht 118

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief ontvangen?