De Bergingsdienst

 

De Bergingsdienst van de Koninklijke Luchtmacht heeft als primaire taak het bergen van neergestorte vliegtuigen. Daarnaast heeft de Bergingsdienst nog twee specifieke taken, te weten:

  • het ruimen van in de Tweede Wereldoorlog neergestorte vliegtuigen
  • het transporteren – inclusief demontage en montage – van vliegtuigen.

In Nederland liggen nog honderden vliegtuigwrakken van in de Tweede Wereldoorlog neergestorte vliegtuigen. Vaak liggen in deze wrakken nog boordwapens met munitie of bommen. Soms ook nog de stoffelijke resten van de bemanning.

Het ruimen van dergelijke wrakken is werk voor specialisten en voorbehouden aan de Bergingsdienst met de assistentie van de Explosieve Opruimingsdienst (EOD) en de Bergings- en Identificatie Dienst (BID) van de Koninklijke Landmacht.

Nieuwsbrief ontvangen?